Bằng Đại Học Liên Thông: Những Điều Cần Biết

Bằng Đại Học Liên Thông là một hình thức đào tạo đại học dành cho những người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCVN) hoặc tương đương, muốn tiếp tục học lên trình độ đại học. Theo đó, chương trình liên thông sẽ thừa nhận một phần kiến thức và kỹ năng đã đạt […]

Tư vấn Zalo

0938283921