Không có bằng cấp 3 thì làm nghề gì? Việc làm khi không có bằng cấp 3

Bằng cấp vẫn là tờ giấy được đề cao trong xã hội từ trước đến nay. Tuy nhiên bây giờ thì bằng cấp không phải là phương tiện giúp nhà tuyển dụng nhìn thấy năng lực của ứng viên. Mà là phương tiện hóa đủ yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra.  Thế nhưng […]

LH thuê Web