Quy định cấp lại học bạ THPT – Hướng dẫn chi tiết

Học bạ THPT là một trong những tài liệu quan trọng nhất đối với mỗi học sinh sau khi tốt nghiệp. Nó là minh chứng cho quá trình học tập, chứng chỉ tốt nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động sau này như xét tuyển đại học, xét tuyển vào các […]

LH thuê Web