Học bạ cấp 3 bị mất phải làm sao? Những vấn đề cần lưu ý

Học bạ cấp 3 là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong quá trình học tập của mỗi học sinh. Nó không chỉ ghi lại thành tích học tập mà còn là chìa khóa để mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, không ít trường hợp học sinh bị mất […]

LH thuê Web